Go boitshepo
Duthuto tsa moapostola
Di resenoletse letlotlo
Re ya leboga tau ya juta
Kajalo rebone bophelo

Chorus: Go boitshepo  x2 ,
Khalalelo le lesedi
Kajalo  rebone bophelo
Re ya leboga tau ya juta

Thina namhlanje sibulela
Umdali wethu ngo mpostile
I lizwi lakho liciniso
Li si zi khokhela naphakade

Fambani kahle , bamakwerhu
Fambani , hi ku rhula
Mi va rhungule va makwerhu   Amen

 

Submitter Name: Khangela