Ek sien ‘n nuwe hemel kom,
‘n aarde nuut en vry.
Die see en al wat skei verdwyn.
God self kom by ons bly.

 

Die nuwe stad Jerusalem,
daal uit die hemel neer:
skoon soos ‘n bruid in heerlikheid –
geliefde van die Heer.

 

Die Heer droog al die trane af,
verby is droefheid, dood.
Ja, pyn en smart wyk uit die hart –
ons moeite, angs en nood.

 

‘Kyk, Ek maak alles nuut’, sê God.
‘Laat hom wat dors het, kom.
En hy sal vind, he is My kind
Ek is ‘n God vir hom!’

 

Oorwinnaars, sal ons alles erf
en drink uit die fontein
van lewenswater, heerlik, rein.
En God sal oor ons skyn.

 

(from Revelation 21)