Sebebuthwa abakhethwa,
Bengeniswa ekhaya Ngothi “Yebo, Nkosi nangumina la”

Chorus:
Laphaya, laphaya
Masinya ngofika laphaya
Oh laphaya laphaya
Masinya ngofika laphaya

 

Submitter Name: KatlehoFor more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top