1 Phumola dikgororo,
U k‘ntshe letshoya;
U lelale ka tshepo,
Ngwana wa Morena.
Tsatsi leha le chesa,
U le matswabadi,
Bona he, go phomola
go s‘le haufi.

2 U iqethe dikgapha,
Moratuwa wa Jesu;
U se ke ua tepella,
Ua ntshofala pelo.
Leha u le hlorehong,
U tsohe molota,
Haufi, lehodimong,
U s‘ea phomola.

3 U hlakole lerole,
Ikgahle ka matla;
Tiisetsa hanyenyane,
Ntwa e se e ya fela.
Ha u le mehwabadi
Le maqeba—qeba,
go Morena, haufi
U s‘ea phomola

4 Hloboha mokgathala,
Beeha ka thabo,
U se u ya phomola,
Ngwana wa hloreho.
dikgororo, lerole,
Madi, le bohloko,
A di lebalwe tsohle
Sefubeng sa Jesu!