1 Phumola likhororo,
U k‘ntše letšoea;
U lelale ka tšepo,
Ngoana oa Morena.
Tsatsi leha le chesa,
U le matsoabali,
Bona he, ho phomola
Ho s‘le haufi.

2 U iqethe likhapha,
Moratuoa oa Jesu;
U se ke ua tepella,
Ua ntšofala pelo.
Leha u le hlorehong,
U tsohe molota,
Haufi, leholimong,
U s‘ea phomola.

3 U hlakole lerole,
Ikhahle ka matla;
Tiisetsa hanyenyane,
Ntoa e se e ea fela.
Ha u le mehoabali
Le maqeba—qeba,
Ho Morena, haufi
U s‘ea phomola

4 Hloboha mokhathala,
Beeha ka thabo,
U se u ea phomola,
Ngoana oa hloreho.
Likhororo, lerole,
Mali, le bohloko,
A li lebaloe tsohle
Sefubeng sa Jesu!