1 Tlong Jesu, Mong ’a kgale
’Moloki, tlo go ’na,
go ke go etsahale
Tebello ya röna.
Re bana ba Adama,
Re na be re shwele;
Jwale, rea inama, ter
’Me re u tshepile

2 U se u e kgibile
Hloho eo ya noha:
U se u ’molaile
’Mora motho o hlotse
Radibe le lefu;
Jesu o ntopolotse, ter
Mong ’a ka Jesu.

3 Naledi ya hosasa
U mpontshe ka mehla;
Monghadi, ha ke kgatsa
U ntsose ka matla.
U tlile go ntokolla
Bobeng le bohlokong;
U tlile go ntshokolla, ter
go nkisa pholohong.