1. Lumela he, nako e se e tlile,
U lelale ka pelo hodimo!
Moya wa gago o ya go Modimo!
Moya wa gago o ya go Modimo;
Sione o s‘bonahala kganyeng.
Moren‘o u emetse teng;
U lemele, tsela e lokile.

2. go fedile bohloko le meleko,
Ha go letho le sa u tlamileng;
Moya wa gago o rurela botleng,
go Morena, bophelong, le monateng.
Thaba hle, u fallela go Ntate;
U ya rua lefa la poloko.

3. Ngwan‘o, u ithoballe ka kgotso;
U kgaole tlao tsa lefatshe;
Hole le sebe le ditsietsi,
go dikete tsa ba bolokehileng,
ya bona Modimo ka leseding;
ya boha motse wa dimakatso!

4. ya thabela lehlakana la kganya,
Le menono e se nang go fela;
U dumele ke röna kaofela;
U se tshohe, ke Jesu ya u bitsang.
U tshediswe noka e tshabehang,
A u kenye lefatsheng la pallo.

5. Fatsheng lena la röna re tla falla;
Re tla siea ditlamo tsa röna;
go se go kae re tla u latela;
Re tla dula, re nyakalle hammoho,
Re tumise rato la Modimo
Ka bophelong bo se nang go fela.