Bokang Jehova, Modim’wa Iseraele
Ka ho sa feleng, ka ho sa feleng!
Sechaba sohle se re: Amen, Amen!
Sechaba , se re: Amen, Amen, Amen!
Sechaba se re: Amen, Amen!
Bokang Jehova, Bokang eena, Amen!