Bokang ‘Mopi le ‘Moloki,
Ka mantswe a tlatsanang,
A phahamelang dipineng,
Tse binweng ke bahlweki!
Re boke Jehova, re rorise Jesu,
Ka mehla le mehla, ka mehla le mehla,
Alleluya, alleluia, alleluia, amen!For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top