1.
Balopollwa ba Morena,
Le tlile dijong tsa lona;
Fu la hae ho le hopola
A be a tle. (bis)

2.
‘Mele wa hae le o ngwathe,
Motho e mocha a fepjwe,
Mofokolo e tl’e fele,
A be a tle. (bis)

3.
Madi a hae le inwelle
A hlakolang dibe tsohle,
Efela le pholohile,
A be a tle. (bis)

4.
Le etseng ‘mele o le mong,
Ho rataneng le ho hlwekeng,
Le lelalle lehodimong,
A be a tle. (bis)

5.
Tshepo ya khanya e tshwareng,
Le se le tla ‘mona khanyeng;
Mo lebelleng, mo lakatseng,
A be a tle. (bis)