Dumelang bana ba NtateBa (Ba kene tempeleng)Molimo (Molimo o le ruise)O le ruise (Molem’o sa feleng)Molimo (Molimo o le ruise)(Molem’o sa feleng)O le ruise Molimo (Molimo o le ruise)O le ruise Molimo (Molem’o sa feleng)
Dumelang (Dumelang bana ba Ntate)Ba kene (Ba kene tempeleng)Molimo (Molimo o le ruise)O le ruise (Molem’o sa feleng)O le ruise Molimo (Molimo o le ruise)O le ruise Molimo (Molem’o sa feleng)O le ruise Molimo (Molimo o le ruise)O le ruise Molimo (Molem’o sa feleng)
Dumelang (Dumelang bana ba Ntate)Ba (Ba kene tempeleng)Molimo (Molimo o le ruise)O le ruise (Molem’o sa feleng)O le ruise Molimo (Molimo o le ruise)O le ruise Molimo (Molem’o sa feleng)Molimo o le ruise (Molimo o le ruise)O le ruise (Molem’o sa feleng)
Dumelang (Dumelang bana ba Ntate)Ba kene (Ba kene tempeleng)Molimo (Molimo o le ruise)O le ruise (Molem’o sa feleng)O le ruise (Molimo o le ruise)O le ruise (Molem’o sa feleng)O le ruise (Molimo o le ruise)O le ruise (Molem’o sa feleng)