1 Utloang sello sa lichaba,
Ke sello sa phohomela:
Rea timela! (bis)
Ke sa chaba tsa ba batšo,
Tse ngata—ngata, tse kholo,
Tse hole le tse haufi,
Le tse mose ho Zambesi.

2 Jo, ho ka bolela mang na
Tse re nyarosang tsa bona?
Bomalimabe! (bis)
Lefifing le letšo—letšo
Ba holehiloe ke lefu;
Ba tletse tšoho le nyooko,
Ba Iahlehetsoe ke tšepo.

3 Na ha le hlomohe pelo,
La ba la utloa boh oko.
La lla meokho? (bis)
Na hase ba habo löna,
Ba lefatše la Afrika?
Na le bona ha se batho?
Na ha ba shoeloa ke Jesu?

4 Utloang, le Moren‘löna,
O nts‘lla, O sa nts‘bitsa:
Ke tla roma mang? (bis)
Hleka O hlokile motho
Har‘bana ba Lesotho,
Ha le khutsitse kaofela,
Ho nts‘bitsa Mong‘a löna?

5 Ana ho ea araba mang
Joale, ka pelo e tukang:
Nthome, Morena! (bis)
Ke bothata u bo tšabang,
Lehae u le qenehetseng,
Ha u re: Ho ka ea ba bang,
‘ che, ha ke na taba teng?

6 O, se iketleng hakalo,
Le hlaphoheloe boroko;
Nako ea feta! (bis)
Se someng Moren‘löna
Ea pheellang ho le roma,
Tsohang, se keng la lieha!
Ba lichaba ba timela.