1 Falimehang bakreste,
Le tiise tumelo;
Mamellang ka sebete,
Le eeng ka tiisetso.
Jesu o s‘a ea hlaha,
Hlong le itokise;
Ha a sa tla lieha;
Nako e beiloe.

2 Fatimehang bakreste,
Se robaleng joale,
Jesu a le fihlele
Le mo lebeletse,
A le fihlele bohle,
Le ntse le rapela,
Le ntse le ila tse mpe,
Le ntse le ’molela.