1. Ntat‘roona, Molomo oa hloleho,
Ea fileng batho tsiu tsa bona,
Re tla bohle ka thato le ka tsoho
Ho u khethela letsatsi lena.

2. Re sitiloe, re tlile ka bohloko,
Ha li baloe be tsohle tsa röna,
Bana, bohle; e, le röna baholo,
Re inyatsa pel‘hao, Morena.

3. Re leballe melato ena eohle,
Re balloe ho loka ha “Moloki;
Mali a hae a re ntlafatse bohle,
Re apesoe kobo tsa bohloeki!

4. Re hlahile kaofela ka tlung ea hao
Hore re tiise kano tsa röna;
Re fe matla, Molimo o mohau,
Re be re shoe re eme ho tsona!

5. Moea oa hao o k‘re tsamaise
Ka tšiu tsa ho phela ha röna
Litaba tse mpe o li lelekise,
Tse ntle tsohle li etsoe ke oona.

6. Re u rate, leha re sa sepela,
Ho tla nakong ea lefu la röna;
Re tiisetse re sa ntse re labella
Morena Jesu, tšepo ea röna!