1.
Ka hlahlathela feelleng halelele,
Ke sa na modimo, ke se na tshepo;
Ho le lefifi, nyora le nkhamile,
Ke tsietswe, ke shwele ke sekoboto.
Jwale ke bone sediba sa ‘nete,
Sediba se maphodi, se monate.

2.
Har’a dikaka tsa dibataolo
Ka ‘na ka cheka, ka hlora hakaakang!
Ke batla metsi, empa ho se letho.
Jo, ke lehlabathe fela le monyelang!
Jwale, ke bone sediba sa ‘nete…

3.
Makhatheng a ho shwa, ka utlwa lentswe
Le re: wena ya nyorileng tlo metseng!
Ha ke tadima, ka bona moroeroe:
Ke Jesu! A mpitsa a eme sedibeng.
Jwale, ke bone sediba sa nete…

4.
Ahe, ke ya o boka, Jesu wa ka,
Ke le madibeng a mahlohonolo!
Ke hlaphohile, ke tsoha molota;
Kajeno ke ruile khotso, nyakallo.
Jwale, ke bone sediba sa ‘nete…