Ka hlahlathela feelleng halelele

on

Ka hlahlathela feelleng halelele,
Ke se na Modimo, ke sena tshepho,
Ho lefifi, nyora le nkhamile.

Ke tsietsoe, ke shoele ke sekoboto.
Joale, ke bone siliba sa nnete,
Seleba se mapholi, se monate.

Top