Molimo, Moren’a batho,
U ruile moea oa ka;
U ntsireletse kamehla,
U nkhothatse ka lerato.

Nkapese ka ntsoantso sa hao,
Mphe hlalefo le lerato;
U mphe le boikokobetso,
Mamello le eona hloeko.

Morena, mphe matla a hao,
Hobane ke ngoana oa hao;
Nthuse ho phela ho uena,
Ka matsatsi a ka ‘ohle.
Amen.