Mong a ka, ka matla
A mohau oa hao,
Ke ineela uena joale,
Le matsatsing ohle.

Ke mohlanka oa hao,
Ea inotsoeng sebeng :
Nakong eohle ke tla leak
Ho phelela uena.
Amen.