Ha khohola se nkuka,
Ke lebetse ke le mong,
Har’a mello e nkoelang,
Oho nkhopole ea matla,
Oho nkhopole ea matla.

Ha ke feta malibeng,
Tsoara matla a ‘ona,
Ha ke tsietsoa ke ‘ona,
Ha ke teba ho ‘ona,
Oho nkhopole ya matla,
Oho nkhopole ya matla.

Ha sebe se nkhatella,
Tshepo ea ka e fela,
Ha lefu le nkatella,
Ke feta har’a lona,
Oho nkhopole ea matla,
Oho nkhopole ya matla.
Amen.