Mphe maleme a sekete,
Le na ke tlerole;
Ke utloahatse ka hohle
Lihlolo tsa mohau.

Moren’a ka ea mohau,
nthuse ke bolele,
Litlotliso tsa hao tsohle,
Fatseng lena lohle.

Jesus lebitso le fenyang
Masoabi le tsabo;
Ho baetsadibe bohle,
Le tlisa topollo.

O roba matla a sebe ;
O lokolla batho ;
Mali a hae a ka hlatsoa
Lipelo tse khopo.

Bafu ha ba utloa lentsoe
La Morena Jesu,
Ba amohela bophelo
Bo bocha kaofela.

Batho bohle,lumelang,hle,
Moren’a bophelo;
Le lopolloe ka mohau
Oa Morena Jesu.

Libel tsa lona li beiloe
Mahetleng a Jesu.
o ineetse sehlabelo
Ka baka la batho.