1. Utloang, utloang litaba:
Ke tse ntletseng pelo;
Ke tsa ’Moloki oa ka,
Tsa Morena Jesu.
Ke rata ho li phetha,
Hoba li monate;
Ke sitoa ho li khutsa,
Utloang, ke tsa ’nete.
Utloang, utloang litaba
Tsa rato la Jesu!

2. Utloang, utloang litaba:
Ke löna lerato,
Le joale lea ’makatsa,
Rato le lekalo,
Molibe ea ilehang,
Sera ho Molimo,
Ke eena ea ratuoang,
Ke oona mahlolo.
Utloang, utloang litaba…

3. Utloang, utloang litaba:
Li nkhohetse pelo.
’Me leha ke tlaila,
Ke bolela Jesu.
O, löna bam o tsebang,
Le ntlatseng le löna;
Ka pelo tse chesehang
Re tumiseng eena!
Utloang, utloang litaba…

4. Utloang, utloang litaba:
Tsee ba leholimo
Ba ntseng ba li babatsa,
Ba hloka molomo.
E ka khona licchaba,
Haufi le hole,
Li bolelloe le tsona
Taba tse kaakalo.
Utloang, utloang litaba…

5. Oho, ’Moloki oa ka,
Ntharolle leleme,
Ke tumise ka matla
Hoba u nthatile!
’Me mohla ke binang hae
Sefela se seccha,
Lerato le sa eeng kae
Ke tla bina löna.
Utloang, utloang litaba…