1 Utloang bohle litaba tse molemo
Jesu o re buletse monyako.
Ea lumelang a kene leholimo;
Poloko ke neo ea Molimo.

2 Morena mphetele lentsoe la thabo
Le nyakalalitseng pelo ea ka;
Ke bone khotso,ke bone tšeliso,
Hoa uena u ’Moloki oa ka.

3 Matsoalong a ka ke ne ke tšohile,
Ke tšaba, le thapelo e ntlhotse;
Ua mpa ua re : Moloki o phethile.
Joale ke se ke re : abba, Ntate!

4 Pina ea ka e tlatsa tsa bahloeki
Ba rorisang mali a topollo;
Le‘na, ke rata ho boka ’Moloki,
Mong‘a thabo le lehlohonolo.

5 Ha Satane a rata ho ntsietsa,
Ho nkamoha khotso le monate,
tšepo eo a reng oa e fokotsa
E re ho ’na : Jesu o u shoetse.