1.
Batho bohle ba merabe,
Ba basweo le ba batsho,
Bohle ke baetsadibe,
Batho ba melato-lato.

2.
Modimo o n’o ngodile
Melao pelong tsa bona,
Ba e roba eohle-eohle,
Ba ikhantshetsa Morena.

3.
Jo, ke ba tshwanelang lefu,
Ho timela ho sa feleng;
Pel’a Moren’e moholo
Ha ho ya mong ya lokileng.

4.
Empa ho hlahile Jesu,
Mor’a Modimo. ‘Moloki;
A ba lefela melato,
Tefong ha tsholoha madi.

5.
Sefapanong, ka lerato,
A shwa; batho ba ‘molaya.
A ba qobela dikotlo,
Ba dumelang ba pholoha.