1.
Bonang rato le lekaakang
La Modimo Ntate,
Ha e le rona ba bitswang
Bana ka sebele!

Bonang, ke le lekaakang
Lerato la Modimo Ntate,
Kamoo roona re bitswang
Bana ba hae ke ‘nete!

2.
Lefatshe ha le re tsebe,
Re hlora ke hona,
Ha e-ba jwale le Kreste,
Morena wa rona.
Bonang, ke le lekaakang, …

3.
Ha se e-s’o bonahale
See re tla ba sona;
Re tla ‘mona a hlahile,
Re tshwane le eena.
Bonang, ke le lekaakang, …

4.
Re ipolokeng ka tshepo,
Re hloeke dipelo,
Re dutse ka hlolohelo,
Re lebella Jesu.
Bonang, ke le lekaakang, …