1.
A re phokoleng sefela
Se bokang ea neng a re shoele.
Re tle re nyolloe timelong.
O re batletse tšoarelo,
Lehlohonolo le bophelo
Lefung la hae sefapanong.
Letlotlo le khanya;
Alleluya!
Re roriseng, re tumiseng
Jesu ea re lopolotseng!

2.
Seliba sa ho pholoha,
’Moloki, re tla u leboha
Ka pelo tsohle tsa röna
Metsi a mohau le maatla
A re tšolohela ka mehla
Re hlaphoheloa ke ’ona
Letlotlo le khanya…

3.
Mong‘a röna, ea molemo,
Re tla u boka ka lilemo
Le ba lopolotsoeng bohle;
U nke lipelo tsa röna
Re u ananela ka tsona.
U li hlophisa ka bottle.
Letlotlo le khanya…