1. A re bineng kajeno
Ka lentsoe le ka pelo (bis)
Mong‘a bottle, Mong‘a mosa
Ea bohlale, Ea matla, (bis)
Morena oa ka mehla, (bis)
O tlile ho re pholosa.

2. A hlaha Bethlehema,
A tsoalla ka setaleng, (bis)
Ho re ruta bonyenyane.
Mangosa a Jehova (bis)
A phokola hosanna,
A boka Mor‘a Davida.

3. Ho rorisoe Molimo,
Moren‘a leholimo; (bis)
Khotso e be har‘a batho!
Batho ba tšepe mosa; (bis)
Jesu o aba pholosa,
Ba mo thabele ka pelo.