1. Hoja ke se na uena,
Jesu ’Moloki e motle,
Hoja ke se na uena,
Ruri—ruri nka fela.
Nka bona kae tšwarelo
Ea libe tsa ka tse ngata?
Nka bona kae phomolo,
Hojane u le sieo?

2. Nka phema joang bohale
Ba letsatsi la bofelo?
Nka phema joang bohale
Hoja u sa nqobele?
Le kotlo tse tšabehang,
Tse tlang joale ka moroallo,
Le lefu le mphallelang,
Nka li belahela joang?

3. Joale, nka re‘ ho uena,
Ha u se u nkhauhetse?
Joale, nka re‘ ho uena?
Ke re: Ahe, Morena!
Rato la hao le hlollang
Ke löna le nthlhotseng pelo;
Rato la hao le hlollang,
Nka le ananela ka‘?