Ngaka ya ‘tlhoko jwa dibe

on

Ngaka ya ‘tlhoko jwa dibe,
Ke tsile setlhareng,
ke bolo ‘tshwenyege bobe,
Ka ‘tlhoko ‘bo ntshwereng.

Lamoga tlalelo go nna,
Le ka fa ke thujwang,
Botlhoko jo fa o bona
Ke tla bo fenya jang?

Bo ntsentse bogole matlhong,
Molomong, le tsebeng,
Bo ntlatsa ‘tshogo le ditlhong
Bo nkisa moleting.

Ngaka ya ‘tlhoko jwa dibe,
A o tla re ke swe?
Ke bolo ‘tshwenyega bobe,
‘Tlhoko jo a bo tswe..Amen

Top