Ngaka ya ‘tlhoko jwa dibe,
Ke tsile setlhareng,
ke bolo ‘tshwenyege bobe,
Ka ‘tlhoko ‘bo ntshwereng.

Lamoga tlalelo go nna,
Le ka fa ke thujwang,
Botlhoko jo fa o bona
Ke tla bo fenya jang?

Bo ntsentse bogole matlhong,
Molomong, le tsebeng,
Bo ntlatsa ‘tshogo le ditlhong
Bo nkisa moleting.

Ngaka ya ‘tlhoko jwa dibe,
A o tla re ke swe?
Ke bolo ‘tshwenyega bobe,
‘Tlhoko jo a bo tswe..Amen