1. Re siele khotso ea hao, Morena,
Tsatsi lena le phethoe ke uena;
Tlosa libe lipelong le melomong,
Ho röna ba u rapelangjoale.

2. Re siele khotso ea hao, Morena,
U elise lefifi la röna;
Re phemele likotsi tsa bosiu,
Uena Molisa ea sa otseling!

3. Re siele khotso ea hao, Morena,
Joale, le nakong ea ho oroha;
Khotso ea lefatše re e telile,
Re siele ea hao e sa feleng.

4. Re siele khotso ea hao, Morena,
tšwarelo, hlatsuo, le kamohelo;
Re hlaphole pelo ka khotso ela
E fetisang kutloisiso eohle!