1.
Butle, butle! Bea pelo, ngwan’a ka,
Butle, butle! Ha ‘e-s’o be nako;
Butle! Ke ‘na ke tla bona sebaka;
Ke ntse ke o disa ka lerato.

2.
Butle, butle! Leha o tenehile
Ke bothata ba lefatshe lena;
Hlolohelo leha e o qetile
Butle! o ntse o hopotse ke ‘na.

3.
Butle, butle! Leha o le hlorehong,
U kakasa, o jere boima,
Tiisa pelo, o ntse o le sekolong;
Butle! o se ke wa ngongoreha.

4.
Butle, butle! o sa le mosebetseneng,
U beehe, o qadife fela;
Ba sa le teng badibe ba timetseng,
e-ea, se ke o aba wa khathala.

5.
Butle, butle! o san a le ho mpaka,
U ke ke wa pakelwa ke e mong:
U seemahale sa reko la ka:
Paka, ke o inotse timelong.

6.
Butle, butle! Bea pelo, ngwan’a ka;
Mokhathala, bohloko le dillo
Dia feta: ke se ke ya o lata,
U be ho ‘na, motseng wa phomolo.