1. Ntataise, Modisa ya Molemo,
Ke lesea le tetemang la gago.
Ke ya qala tsela ya lehodimo,
E moepa, e ebisang mahlo.
Ruri sela e moepa,
E okamelang dilomo;
Empa phello ya eona ke lehodimong,
kgotsong, thabong, le phomolong.

2. Se kgathale ke ’na, Modisa wa ka,
Se kgobohelwe ke go wa ha ka.
Nkgauhele, u n‘ntsose ka mosa,
Le go mpepa leha ke kgathala.
Ruri tsela e moepa…

3. Leha ke kgahlana le dibatana
’Nee pelo e kang ya senatla.
Ha ke rate go balwa le makwala
A tla kwallwa kantle, a tebelwe.
Ruri tsela e moepa…

4. Ha u bona ke qhitsa mofufutso,
Modis‘ka, u ntlhakole mahlo.
Kea tseba: ba baletsweng moputso
Ke bona ba etsang ka tiisetso.
Ruri tsela e moepa…