1.
Ke u laba—labetse hakaakang!
Ua nkgapa pelo le mehopolo;
Lebitso la gago, o, Jesu ya ratehang,
go ’na ke lehlohonolo.
go ’na ke lehlohonolo,
Lebitso la gago, o, Jesu ya ratehang,
go ’na ke lehlohonolo.

2.
U sa phela, u na be u shwele,
U nthuisitse le ’na bophelo;
Ha u nkgopola lehodimong le jwale,
go ’na ke lehlohonolo.
go ’na ke lehlohonolo…

3.
U sa boya u kaletse maru,
Ka mangeloi le ka phutheho;
Ha ke u boha mohlang oo, wena Jesu,
Ke tla ba lehlohonolo.
go ’na ke lehlohonolo…

4.
Ha ke tsebe see ke tla ba sona,
Empa ehe, teng ha go pelaelo;
Ha ke u bona, ke tla tshwana le wena,
E tla ba lehlohonolo.
go ’na ke lehlohonolo…