1.
Hoja ke se na wena,
Jesu ‘Moloki e motle,
Hoja ke se na wena,
Ruri-ruri nka fela.
Nka bona kae tshwarelo
Ya dibe tsa ka tse ngata?
Nka bona kae phomolo,
Hojane o le sieo?

2.
Nka phema jwang bohale
Ba letsatsi la bofelo?
Nka phema jwang bohale
Hoja o sa nqobele?
Le kotlo tse tshabehang,
Tse tlang jwale ka morwallo,
Le lefu le mphallelang,
Nka di belahela jwang?

3.
Jwale, nka re’ng ho wena,
Ha o se o nkhauhetse?
Jwale, nka re’ng ho wena?
Ke re: Ahe, Morena!
Rato la hao le hlollang
Ke lona le nthlhotseng pelo;
Rato la hao le hlollang,
Nka le ananela ka’ng?