Ngizwil’ isandla Sakhe sing’thinta
Ngizwi lizwi lakhe likhuluma
Sengiyakhola futhi ngiyazi
Mpilo yami ayisoze Ifane

Ngizwil’ isandla Sakhe sing’thinta
Ngizwi lizwi lakhe likhuluma
Sengiyakhola futhi ngiyazi
Mpilo yami ayisoze Ifane

I felt his hand upon me
I heard his words speak to me
Now I believe and I declare
My life will never be the same again

I felt his hand upon me
I heard his words speak to me
Now I believe and I declare
My life will never be the same again

Now I believe and I declare
My life will never be the same again
Now I believe and I declare
My life will never be the same again

Now I believe and I declare
My life will never be the same again

Sengiyakholwa futhi ngiyasho
Impilo yami ayisoze ifane
Sengiyavuma futhi ngiyasho
Impilo yami ayisoze ifane
Sengiyakholwa futhi ngiyasho
Impilo yami ayisoze ifane

After today, my life will never
Will never be the same again
After today, my life will never
Will never be the same again

After today, my life will never
Will never be the same again
After today, my life will never
Will never be the same again

After today, my life will never
Will never be the same again
After today, my life will never
Will never be the same again

After today, my life will never
Will never be the same again
After today, my life will never
Will never be the same again

After today, my life will never
Will never be the same again
After today, my life will never
Will never be the same again