1. Jesu o rapella sechaba
Setulong sa bonamolo;
Ea re mamelang ka ho thaba,
Ea re kopelang bophelo.
Maholimong, ngalong ea khanya,
O nyolohetse ka hlolo;
A bea mali a ho fenya
Aletareng ea tefello.

2. Jesu o rapella phutheho,
Rato la hae le lakaakang!
O re batlela polokeho
Ho Molimo o hloekileng.
Ka matsoho a re hlabetsoeng
O re qobela likotlo,
Likotlo tsee re li batletsoeng
Ke libe le ke litlolo.

3. Jesu o rapela ka mehla,
O re rapella selutse;
Leha Satane a le matla,
Khale Jesu a mo hlotse.
Fatše ha le ka re sokela,
Leha sera se ka rora,
Ha ho na‘ng Jesu oa rapela;
Re leseng ho balaela.