Refrain:
Akhona amandla o’kuphilisa (There is power and healing)
Akhona amandla asegazini likaJesu (There is power in the blood of Jesus)

Uya menywa mama wami (My mother you are invited)
Uyamenyelwa kuphilani (Invited to this life)
Ngoba akhona mandla asegazini lika Jesu (Because there is power in the blood of Jesus)

(Refrain)

(From the top)

Uyamenywa sihlobo zami (My brothers you are invited)
Uyamenyelwa kuphilani (Invited to this life)
Akhona amandla asegazini likaJesu (There is power in the blood of Jesus)

(Refrain)