Igama leNkosi, liyiyo inqaba (The name of Lord is a refuge)
Ophephela khona, uyakusindiswa (Whoever hides in Him will be safe)

Ohlezi kulona akanakwesaba (Whoever abides in it, will not fear)
Nokuba umhlaba uzanya zanyiswa (Despite the storms of life)

Libongwe ngabantu (Let all people praise Him)
Libongw’iingelosi (And let the angels praise Him)
Alikho igama, elihle njengalo (There no beautiful name such as His)

Alikho igama, elihle njengalo (There no beautiful name such as His) x?

Uyingcwele, uyingcwele! (You are Holy, You are Holy!)
Uyingcwele somandla x? (God Almighty You are Holy)

Libongwe ngabantu (Let all people praise Him)
Libongw’iingelosi (And let the angels praise Him)
Alikho igama, elihle njengalo (For there’s no beautiful name such as His)

Alikho igama, elihle njengalo (There no beautiful name such as His) x?