Wena Kholwa (Believe) – Mthunzi Namba

on

Akhona amandla (There is Power)
Egazini lemvana (In the blood of the Lamb)

Wena kholwa (Believe)
Kuzokwenzeka (All things are possible)

(From the top)

(In English)

Top