Amanxeba – Lusanda Spiritual Group

on

Andiwanaki, andiwanaki
amanxeba am
uzowapholis’ ubaba

Andiwanaki, andiwanaki
amanxeba ami
uzowapholis’ ubaba

Uzowapholisa, uzowapholisa
amanxeba am
uzowapholis’ ubaba

Uzowapholisa, uzowapholisa
amanxeba ami
uzowapholis’ ubaba

Top