Ao! Modimo o’ tletseng tshwaro,
Ke tsile go go rapela;
Mme ke simolola ka go re,
Thapelo ga ke e itse;
Ao! Morena wa me, O nthute
Go go rapela ka nnete.

Go fithela motlha wa jana
Ke atisitse go baya
Merapelo e’ senang sepe,
Ya molomo, le ya mokgwa;
Ao! Morena wa me, O nthute
Go go rapela ka nnete.

Ke simolotse go rapela
Ka sebaka se ‘telele;
Mme merapelo ya me jana
E mentsintsi fa e balwa;
Ao! Morena wa me, O nthute
Go go rapela ka nnete.

Mme pelo ya me ea tlhomoga,
Fa ke sa le yo mmotlana,
Yo’ se kang Wa fitlhela sepe
Merapelong yotlhe ya me;
Ao! Morena wa me, O nthute
Go go rapela ka nnete. Amen.