E, jwale ke tla oroha
Ka la simeone;
Ke tshepile ho pholoha
Motseng wa sione

O ne a kene tempeleng,
A fihlela Jesu
Ya baletsweng batho mehleng
Ke Modimo wa rona

Jeso ka sebele-bele,
Sedi la dichaba
Tlotlo la Iseraele
Hloho ya ditaba

le’na ke ‘mone ‘Moloki,
Ya ntefetseng Dibe
Ke se ke le mopholohi
Ngwana wa sione.



For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top