E, jwale ke tla oroha
Ka la simeone;
Ke tshepile ho pholoha
Motseng wa sione

O ne a kene tempeleng,
A fihlela Jesu
Ya baletsweng batho mehleng
Ke Modimo wa rona

Jeso ka sebele-bele,
Sedi la dichaba
Tlotlo la Iseraele
Hloho ya ditaba

le’na ke ‘mone ‘Moloki,
Ya ntefetseng Dibe
Ke se ke le mopholohi
Ngwana wa sione.