Motse oo re o hlolohetsoeng
Re se re o bona pejana;
Le ha maranyan’a sa le teng,
O se o hlahile, oa khanya.

chorus:
Monateng, kapele,
Re se re tla kopana bohle

Ntate o re lebeletse teng,
Re lokiseditsoe litulo;
Ana re tla finyella neneng
Monyakeng ola wa lerato?

chorus

Se soabeng! Re tseheng molota
Leha re’shoa ke sebokoto!
Bonang, ha bo sa le sebaka
Re habeng, e s’e le phomolo.

chorus

Ha re atamela haufi,
Re se re hloloa ke nyakallo,
Re ea u opela mahofi,
Motse o motle oa Molimo.

chorus.