Ho dula le ntate,
Ho bua le yena,
Ho molemo, Ho monate,
Ke monyaka ho nna.

Fifing la bosiu
Ha ke fadimeha,
Ha ho tshabo le bodutu,
Ke bua le yena.

Hosasa o ntlela
Ka mpho tse molemo,
Leha ke mo hlahisetsa
Thoko tsa lerato.

Le letsatsi lohle
Ha a ntsamaisa,
ke mamela ke thabile,
Mme ke a mmuisa.

Ha le phirimile
O nnea boroko,
Ke lala ke mo tshepile,
Ntate ya lerato.

Ke sepela jwalo
Hamonate natate,
Ka kgotso le ka nyakallo,
Hammoho le ntate.