Ya itshepelang Modimo
Le bo tshephehi ba ona
A ka tla dula ka kgotso
hara tshiu tsa mefuta
Mookamedi ya renang
O tseba se re se hlokang.

Di thusa’ng dipelaelo
Le ona masisapelo
Na moabi wa bophelo
H’a bo dise ka lerato?
Mookamedi ya renang
O tseba se re se hlokang.

Betang pelo, ba Morena,
Le mo siele sebaka.
O tla tseba ho fetola
Tsohle molemo wa rona.
Mookamedi ya renang
O tseba se re se hlokang

Ruri o sa ikgethetse
Motsotso wa ho re thusa
Ho bana ba hae o tletse
Rato le se nang ho fela.
Mookamedi ya renang
O tseba se re se hlokang.

Se re ha o s’o hlomoha
Ke lahlilwe ke Morena!
Mme batho ha ba qhomeha
Ba filwe lehlohonolo!
Mookamedi ya renang
O tseba se re se hlokang.

Ha bohloko bo ho kena,
Bo ho thuba, sheba Jesu!
Sefapano sa Golgotha
Ke diba sa matshediso
Mookamedi ya renang
O tseba se re se hlokang

Tshaba Modimo, moena!
O rate tsela ya ona.
Mehopolong ka ho wena
ke ya molemo ka mehla.
Mookamedi ya renang
O tseba se re se hlokang

Morena, mponele tsohle;
Kea o tshepa, wena feela
O! ntate ntsamaise hle
Tshepo yaka e ho wena
Wena, Jehova ya renang
O tseba se ke se hlokang