Faphang Jesu ka lithoko;
A rorisoe ke bohle
Ba lichaba-chaba!
Bitso la hae le rorisoe,
O loketsoe ke hlompho eohle.
Khanya, poko
E be tsa hae mehleng eohle!

Ho Boraro bo teroneng,
Ntate, Mora, le Moea,
Moea o Mokhethoa,
Thapelo e nyolohele,
Le mefehelo ea lerato!
Khanya, poko
E be tsa hae mehleng eohle!

Tsatsi le tla fihla neneng
Leo re tlang ho ‘mona
Ka sebele sa hae?
Re tla bina le mangeloi
Thoko ea ‘Moloki oa rona:
Khanya, poko
E be tsa hae mehleng eohle!