Ho Konyana ea Molimo,
E lutseng khanyeng, teroneng,
E be poko
E be khanya, teboho, ke mehla le mehla. bis
Ho Konyana ea Molimo,
E be poko ka mehla le mehla,
Ka mehla le meha e sa feleng!