Ntate, ha ke sa sepela
Hole le lehae la heso,
U nthuse, ke tsebe ho re;
Ho kolile!

See u nkalimileng sona,
Ha u re ke se busetse,
Le teng ke sa leka ho re:
Ho lokile!

Leha u re ke lesane
Le ba ratoang ho fetisa,
Le moo, ke sa leka ho re:
Ho lokile!

Leha lefu le bohale
Le khaola ts’iu tsa ka,
Ke sa ntse ke leka ho re:
Ho lokile!

Feela, ha ke na le uena,
Bohlokong le lihlorisong,
Hohle, Ntate, ke ntse ke re
Ho lokile!