Molimo, ke ts’aba ha ke e-ba lekala,
Lekala le ponneng, le sa beeng letho;
Ke kopa, Morena, ke re, ke be lekala
Le beang tholoana tse ntle, tse molemo.

Lula ho ‘na, Jesu, ‘na ke lule ho uena,
Ka bophelo ba hao ke bone bophelo,
Matleng a hao ke ‘ne ke nke matla a macha,
khalalelong ea hao ke nke khalalelo!

Ke eme ka uena, ka uena ke tiisetse,
Ke habe ka uena, uena, ‘nts’etse pele.
Ka uena ke loane, uena, uena, ntlholele;
Ke falle le uena, le uena ke phele.