Ke tla ke le feela-feela,
Ke tla ke se na tokelo;
U se nkhane, kea timela,
Jesu, Konyan’a Molimo.

Ke tla ke le feela-feela,
Ke foufetse, kea baba;
Ke ts’epile uena feela,
Jesu, konyan’a Molimo.

Ke tla ke le feela-feela,
Ke tla ke le malimabe;
Ha ho khotso, ke ntse ke lla,
Jesu, Konyan’a Molimo.

Ke tla ke le feela-feela,
Ts’oarelo, khotso, le hloeko,
Ke ntse ke li tsetselela,
Jesu, Konyan’a Molimo.

Leha ke le feela-feela,
U ntsebile ha u mpitsa;
U mpatlile, ua mpheella,
Jesu, Konyan’a Molimo.

Leha ke le feela-feela,
Rato la hao le mphihletse;
Ruri ke oa hao ka mehla,
Jesu, Konyan’a Molimo.