O, baeti ba hlahlathang,
Le re le mahlo a mats’o,
Le khathetse: khatholohang,
Sebaka ke sa kajeno.

Koelang meroalo ea lona,
le hlakole likeleli;
Hlohlorang role la tsela,
Tlong le phomole, baeti!

Le hloahloaetse lefeelleng,
Lenyora le le khamile;
Le se le fihlile Elim,
Tlong moriting, le phomole.

Leha le fumanehile,
Le se na le lethonyana,
Tlong hle, lebese le veine
Le beetsoe tsona feela.

Ikhutseng, moo ke monateng:
Ho bohobe ba bophelo,
Ho le metsi a pholileng;
Tlong, le khore ka tumelo.

Ha le tloha ngalong ena
Le tlohe le matlafetse;
Le fepiloe ke Morena,
Pelo li ts’oeu, li khots’e.