Seli la ka, mponesetse tsela,
Ke tsamaee;
Ho lefifi, hape ho sebaka,
Ntsamaise!
Ha u le teng, ha ke batle tsebo
Ea ntho tsohle, uena, u ntekane.

Khale ke ne ke sa u lakatse,
Ka ithata,
Ke ne ke re, ke ‘na ea bohlale,
Ka its’epa.
Empa joale, ke ntse ke its’aba,
Se hopole boikhants’o joa ka!

Reko la hao le se ke la mpheta,
La mphuralla;
Litsietsing, le thateng ba tsela,
Ke e’o fihla,
Ke e’o kena seling le sa tloheng,
Ho Jesu eo ke mo ratileng.